Hopp til innhold

Vanlige spørsmål

De vanligste problemstillingene for feilsøking

Enheten er aktivert, på nett i dashboard, men har “aldri” fått HAN-data. Hvordan løser man det?

Som regel er HAN-porten stengt:

 • Har sluttbrukeren byttet strømselskap etter åpning ble bestilt? Noen strømselskaper stenger porten ved bytte. Åpning av HAN-porten må da bestilles på nytt.

 • Prøv gjerne å koble enheten i en annen strømmåler som man vet har åpen port, dersom man har tilgang til det.

 • HAN-porten kan også være defekt. I slike tilfeller må nettselskapet kontaktes.

Enheten er på nett, og får HAN-data, men mangler mye data innimellom. Hva kan gjøres for å løse dette?

Da kan det hende at dekningen ikke er god nok:

 • Flytt enheten ut av sikringsskapet. Dersom det fremdeles er dårlig dekning, kan man bytte ut nettverkskabelen med en lengre kabel, og flytte den til et sted med bedre dekning.

 • For WiFi-enheter: Sjekk at ruteren til nettverket er innen rekkevidde fra der enheter står. Sjekk at nettverket som er tilkoblet er et 2,4 GHz nettverk. Dersom man har klart å koble seg på et dual-band nettverk, men opplever dårlig signal og dataoverføring, kan det hjelpe å skifte til et rent 2,4 GHz nettverk for å hindre forstyrrelser.

 • For 4G/LTE-M-enheter: Man kan sjekke om man har 4G-dekning i området på mobilen, selv om dette ikke alltid gir en god indikasjon for dekningen som enheten opplever.

  OBS! Enheten bruker 4G fra Telenor, og det er derfor Telenor-dekningen som må være god for at enheten skal fungere optimalt. Dersom du er i tvil om mobildekningen i ditt område, kan du sjekke Telenor sitt dekningskart her.

Enheten har fungert fint i en periode, men den sluttet plutselig å fungere. Hva kan være grunnen til dette?

Akkurat her er det vanskelig å finne et fasitsvar, da det finnes flere grunner til at dette kan skje, men dette er de vi foreløpig vet om:

 • Nettselskapet kan av en eller annen grunn plutselig ha stengt HAN-port. Dette er nok ganske sjelden, men det er noe vi har vært borti tidligere.

 • HAN-kassetten blir plutselig defekt. Ofte i sammenheng med arbeid i eller rundt sikringsskap. Dette kan være vanskelig å få bekreftet.

 • Kabelen har falt litt ut, her er det bare å trykke den godt inn igjen.

 • Kabelen har blitt dårlig i festet, så den får ikke lenger kontakt. Dette kan skje om enheten henges etter kabelen, eller hvis den står i konstant bøy/spenn over tid, eller dersom noen har vært borti. Da kan man prøve å bytte den ut. Alle nettverkskabler av typen RJ45 vil passe.

Hvorfor står enheten bare og blinker gult ved tilkobling til HAN-porten?

Enheten skal ved normal oppførsel blinke gult ved tilkobling til strømmåleren, og denne blinkingen kan vare en stund før enheten klarer å koble seg på nett.

 • Dersom sluttbruker har en Kampstrup-måler kan vi forvente veldig lang oppladningstid før den kobler seg opp. Opp mot 2 timer. Mange kan “gi opp” før det har gått så lang tid, og konkludere med at den ikke fungerer.

 • Blinkingen bør ikke vare like lenge for sluttbrukere med Aidon eller Kaifa-målere.

Hvorfor vil ikke enheten koble seg på nettverket (Gjelder WiFi)?

Det kan være flere grunner til dette, men vi anbefaler å teste ut følgende punkter:

 • Sørg for at nettet er et 2,4 GHz nettverk.

 • Dersom nettverksnavnet inneholder ÆØÅ, prøv å bytt nettverksnavn.

 • Prøv å skru av mobildata under tilkobling for å hindre eventuelle “forstyrrelser”.

 • Prøv å sjekk hvilket nettverk du er koblet til akkurat i det øyeblikket tilkoblingen feiler. Det kan hende man hopper litt fra nettverk til nettverk. Det er ikke alltid mobilen “trives” med å være oppkoblet til EcoMonitor-nettverket.

Les også vår feilsøkingsguide her.


Oppsett og bruk av HAN-leser

Kan jeg bruke en annen kabel enn den som følger med?

Nettverkskabelen som følger med er av typen RJ45, og er vanligvis ikke mer enn 1 meter lang. Dersom man trenger å bytte ut kabelen, for eksempel for å oppnå bedre dekningsforhold, så skal alle kabler av typen RJ45 kunne brukes.

Kan jeg bruke USB-kabel til å lade enheten?

En USB-kabel er nødvendig for oppsett av en WiFi-enhet, da disse enhetene krever ekstra strømtilførsel i starten. En USB-kabel vil likevel ikke kunne lade enheten. Det er ingen batteri i enheten som lades opp ved tilførsel av USB-strøm.

Hvorfor følger det ikke med USB-kabel i esken?

Dersom enheten er av typen 4G/LTE-M, vil det ikke følge med USB-kabel i bestillingen, da en slik kabel ikke er nødvendig for å koble opp enheten.

Kan jeg ha flere enheter koblet i HAN-porten, f.eks. ved bruk av en HAN-splitter?

Enheten kan ha redusert ytelse dersom den kobles i parallell med andre enheter i HAN-porten ved hjelp av en HAN-splitter. Vi har gjennomført tester som har vist at det kan gå fint i enkelte tilfeller, men vi kan ikke garantere for stabiliteten til målingene, da enhetene konkurrerer om strømtilførselen.

Kan enheten stå utendørs?

Enheten, og komponentene i den, er testet i temperaturer mellom -25°C og 40°C. Vi kan derfor ikke garantere at enheten vil fungere på temperaturer utenfor disse grensene. Enhetene må ikke komme i kontakt med direkte sollys og heller ikke komme i kontakt med vann, og kan derfor ikke stå ute uten beskyttelse.

Hvorfor er det ingen lys i enheten?

Ved oppkobling: Dersom ikke LED-lyset hverken blinker eller lyser noe ved oppkobling, kan det enten tyde på at HAN-porten er stengt eller at nettverkskabelen ikke er festet godt nok/trykket langt nok inn.

I bruk: Det skal normalt ikke være noe lys i enheten i bruk. Dersom man mottar data fra HAN-porten, så fungerer alt som det skal.

Det står at enheten skal blinke gult ved oppstart, hvorfor blinker enheten grønt/oransje i mitt tilfelle?

Noen versjoner av enheten kan ha litt rød - eller grønnskjær i det gule lyset. Så lenge det blinkende lyset ved oppstart kan tolkes som gult, så er det ingen grunn til bekymring om at noe skulle være galt.

Jeg får feilmelding om at enheten er allerede er knyttet til en annen bruker, hvordan kan jeg løse det?

Man vil få feilmelding dersom en annen bruker har scannet QR-kode, og knyttet seg opp til enheten tidligere. Dette kan løses ved å fjerne det forrige eierskapet, som av sikkerhetshensyn kun kan gjøres av oss ved forespørsel gjennom support@harktech.no.

Kun én person kan være knyttet til enheten, men noen apper har støtte for en delingsfunksjon, som gjør at flere kan få tilgang på enheten. For eksempel kan man gi tilgang til alle som bor i samme husholdning, slik at alle kan ha oversikt over strømforbruket.

Hvorfor finner jeg ikke enheten i Dashbordet?

Enkelte tilfeller kan gjøre det vanskelig å finne enheten man søker i dashboard:

 • Når enheten er bestilt i et annet navn enn kunden som tar kontakt. Enhetene er registrert i dashboard på det navnet som ble brukt i bestillingen.
 • Skrivefeil. Dersom enheten ble bestilt med en skrivefeil i navnet, så vil denne skrivefeilen også dukke opp i dashboard.

Vi anbefaler at man alltid spør kunden om enhets-ID, og bruker denne til å søke med i dashboard. Enhets-IDen står bak på enheten og er en sammensetning av 8 små og store bokstaver, tall og evt. tegn. Merk at dashbordet ikke er case sensitive, som vil si at det ikke skiller mellom store og små bokstaver i søket. Slik kan flere enheter dukke opp når man søker på en enhets-ID, siden den eneste forskjellen mellom to enheter kan være at den ene har stor og den andre har liten bokstav, men ellers er de helt like. I support-sammenheng er det derfor alltid en god idé å bruke enhets-ID med både store og små bokstaver, for å unngå misforståelser.


Generelt

Hvem har tilgang til Dashboard?

Dashbordet er et verktøy for å holde oversikt over enheter, og som vi bruker særlig i support-sammenheng dersom problemer skulle oppstå med enhetene. Det er strømselskapene som har tilgang til Dashboard, ikke sluttbrukere av enhetene.

Dersom du mener du burde hatt tilgang til Dashboard kan du ta kontakt med vår supportavdeling på support@harktech.no.

Les mer om hvordan Dashboard fungerer her.

Kan HAN-leseren måle forbruk per kurs?

Nei, HAN-lesere registrerer kun det totale forbruket gjennom strømmåleren. Likevel er det mulig å manuelt måle per kurs, dersom en skrur av eller på en sikring, og ser på utslaget i forbrukskurven.

Hvordan kan jeg få tilgang til API-et?

For å få tilgang til API-et kan du ta kontakt med strømselskapet som du kjøpte enheten din fra.

Kan HAN-leseren automatisk lastbalansere?

Ikke i seg selv, men den muliggjør varsling på visse effektgrenser og eventuell styring av store laster (dersom apparater har mulighet for tilkobling og fjernstyring).

Trenger jeg en HAN-leser for å lese av forbruket mitt?

Du kan se forbruket ditt ned til per time via elhub/nettselskapet (evt strømleverandør), men det er først neste dag. Live, og med oppløsning til å se enkeltlaster og reell utvikling, får du kun ved å bruke en HAN-leser. Dette er også viktig for eventuell smartstyring som skal senke de høyeste forbrukstoppene mens de forekommer.

Kan HAN-leseren brukes i en annen app enn den fra leverandøren jeg kjøpte fra?

I utgangspunktet er bruk begrenset til strømleverandørens egen app, men det er mulig å bruke den i andre apper dersom strømleverandør vil åpne for dette.

Må en elektriker eller annet teknisk personell installere HAN-leseren?

Nei, HAN-leseren er lagt opp til å være svært enkel å koble til strømmåleren, og krever ingen elektriker. 4G-versjonen kan kobles til direkte (plug-and-play), mens WiFi-versjonen må settes opp mot ditt lokale trådløse nett først. Det er bare å følge en håndfull enkle anviste steg for å lykkes med dette, men har du problemer under oppsett kan kundestøtte kontaktes.

Er HAN-leseren kompatibel med tredjeparters smarthusløsninger?

HAN-leseren kan ikke kommunisere direkte med systemer som bruker gateway-protokoller, men vårt åpne API gjør at målerdataene kan hentes inn og behandles av teknisk kompetente gjennom tredjepartsløsninger som Homey og Google Home.