Hopp til innhold

Guide feilsøking


  1. Hvis dashboard viser at enhet er på nett/har vært på nett, men "aldri" har fått HAN-data, kan vi i noen tilfeller anta at HAN-port er lukket, evt. defekt. Disse tilfellene er blant annet om enheten er/har vært tilkoblet USB, eller dersom den er koblet til en strømmåler som gir energi selv med lukket HAN-port. Dette gjelder hovedsaklig Kaifa og Kamstrup. Sjekk med nettselskap at HAN-port er åpen på nytt, selv om du har fått positivt svar på dette tidligere. Sjekk også at nettverkskabelen er ordentlig i, både i enhet og i strømmåler.
  1. Hvis bruker ikke ser noen LED-lys ved tilkobling til strømmåler, og dashboard hverken viser at enheten er på nett, eller at det kommer HAN-data, men vedkommende vet at HAN-porten er åpen: sørg først for at nettverkskabelen er satt ordentlig i, både i strømmåler og enhet. Deretter sjekk med nettselskapet igjen at HAN-port er åpen. Enkelte målere gir ikke nok energi når porten er lukket til å vise noen livstegn.
Obs!

I tilfeller hvor sluttbruker mener HAN-port er åpen, fordi det tidligere har fungert med andre HAN-lesere fra andre leverandører, kan HAN-porten ha blitt stengt av igjen ved bytte av strømleverandør. Dette er vanlig prosedyre for enkelte strømleverandører. Vi anbefaler derfor at HAN-port sjekkes av nettselskap.

  1. Hvis enheten under bruk stadig kobler seg ut, blinker gult innimellom og signalstyrken i dashboard er dårlig: vurdér å flytte enheten til et sted med bedre dekning. Da kan eventuelt en lengre nettverkskabel benyttes for å flytte langt nok. Alle kabler av typen RJ45 kan brukes.
  1. Dersom enheten lyser rødt når den kobles til strømmåler, betyr dette at oppsett ikke er fullført (Wi-Fi). Prøv oppsett på nytt. Man kan tilbakestille enheten for å starte oppsettsmodus på nytt ved å følge oppskriften for dette under "Problemer ved oppsett og mulige løsninger".

  2. Ved problemer med å koble til Wifi-nettverket: sjekk at nettverket som brukes er et 2,4 GHz wifi-nettverk (HAN-leseren kan kun bruke denne typen), og ikke et dual-band nettverk. Mange internettleverandører tilbyr internett med 2,4 GHz og 5 GHz samlet på samme navn/ENUM som standard. Prøv å separer disse nettverkene, for eksempel fra bare "Hjemmenettverk", til både "Hjemmenettverk 2,4GHz" og "Hjemmenettverk 5 GHz". Noen opplever også at de klarer å koble seg på dette dual-band nettverket, men med ustabil forbindelse. Dette bør derfor sjekkes uansett om man har fått koblet seg på, i tilfeller med ustabil forbindelse.