Hopp til innhold

Generelle bruksvilkår

Generelle bruksvilkår

 • EcoMonitor er kun beregnet for innendørs bruk, og må ikke stå i direkte sollys da det kan redusere dens levetid.

  • Kommentar: Noen av våre tester har vist at EcoMonitor også kan fungere utendørs, riktignok inni lukkede skap, men dette er altså ikke noe vi kan anbefale da det tenkelig utfordrer enhetens mostandsdyktighet mot fukt og lave temperaturer. Bruker kan prøve dette på egen risiko.
 • EcoMonitor skal kun brukes i rom med en temperatur mellom -25°C og 40°C.

 • EcoMonitor må ikke komme i kontakt med vann eller andre væsker.

 • EcoMonitor må ikke åpnes, demonteres eller modifiseres.

 • EcoMonitor er kun beregnet for bruk med HAN-porten på strømmålere i Norge.

 • EcoMonitor skal ikke henges etter nettverks- eller USB-kabelen.

  • Kommentar: Enhetens tilkoblingspunkter kan svekkes, men også dekningsforholdene kan påvirkes negativt av dette, da antenna med stor sannsynlighet ikke peker mot ruteren i et slikt tilfelle. Les mer om hvordan man sikrer gode dekningsforhold nedenfor.
 • EcoMonitor kan ha redusert ytelse dersom enheten kobles i parallell med andre enheter på HAN-porten.

  • Kommentar: Tester har vist at dette kan gå fint om den kobles til f.eks. med en HAN-splitter, men da kan vi altså ikke garantere for stabiliteten til målingene, da enheten konkurrerer om strømtilførselen.
 • Hark Technologies AS har intet ansvar for tap, skade eller kostnader av noe slag som resulterer av produktet, tilbehør, eller bruken derav, med unntak av rettslig ansvar som ikke kan ekskluderes ifølge norsk lov.