Hopp til innhold

Driftsmønster og fargekoding av LED-lys

Er det forskjell på 4G og WiFi LED?

  • I noen utgaver av 4G-enheten, vil LED-lyset ha en noe forskjøvet fargeprofil, som hovedsakelig gjør seg gjeldende ved at det gule lyset beskrevet nedenfor får et grønnskjær i seg. Dette er normalt på de enhetene det gjelder.
  • 4G har heller ikke oppsettsmodus. Den vil derfor aldri lyse konstant rødt eller konstant blått. 4G vil heller ikke blinke/blafre blått når en alternativ strømkilde er nødvendig.

Lyset er av

Når enheten er koblet i en strømmåler og lyset er av betyr det at alt er i orden. Det går av for å være til minst mulig sjenanse i boligen til kunden. NB: hvis enheten er koblet i strømmåler og ikke lyser, kan det også bety at HAN-porten simpelthen ikke er åpen, og at enheten derfor er uten strømtilførsel. Det kan også bety at nettverkskabelen ikke er satt i ordentlig, enten i Han-porten eller i enheten.

Enheten lyser konstant rødt

Står den i HAN-porten? Isåfall: er det en Wi-Fi-enhet? Da må den først kobles opp på kundens nett.

Video av enhet som lyser konstant rødt.

Enheten blinker rødt

Rød blinking forekommer når en WiFi-enhet forsøker å koble seg på et trådløst nettverk etter at den er satt opp. Når den lykkes med dette, lyser LED grønt et øyeblikk, før den slukker helt. Lykkes den ikke med dette, vil den fortsette å blinke rødt. Da kan det typisk være utfordrende dekningsforhold.

Video av enhet som blinker rødt før den kobler seg opp. I dette tilfelle blinker det røde lyset kun en kort stund før den lykkes i å koble seg på nett. Denne blinkingen vil kunne foregå i lengre tid under andre dekningsforhold.

Enheten lyser konstant blått

En enhet som lyser konstant blått er i oppsettsmodus. Denne må kobles på nett før den plugges i strømmåleren. Er det blå lyset noe irregulært og nesten blafrende, bør en alternativ strømkilde prøves.

Video av enhet som lyser konstant blått.

Enheten blinker gult

Gul blinking betyr at HAN-leseren holder på å lade seg opp.

Video av enhet som blinker gult.